Usługi budowlane

Pozyskiwanie obiektów pod budowę wraz z prowadzeniem czynności formalno-prawnych

Wyszukiwanie lokalizacji.

Negocjacje z właścicielami działek i obiektów.

Zdobycie uzgodnień i pozwoleń wymaganych prawem.

 

Projektowanie

Wykonywanie projektów architektonicznych i budowlanych.

Obliczenia konstrukcji.

Ekspertyzy budowlane.

Oceny stanu technicznego.

 

Prace konstrukcyjno-budowlane

Przygotowanie kosztorysów.

Wykonywanie konstrukcji stalowych od warsztatowego przygotowania do montażu na działce lub obiekcie.

Montaż masztów typu „Monopole” o smukłej sylwetce bez połączeń śrubowych.

Roboty budowlane na wysokościach.

Rozbiórki i montaż metodą alpinistyczną.

Możliwość instalacji systemów zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości.

Kompleksowa budowa sieci (od fundamentów do wykończonej malarsko konstrukcji), a także dojazdy, pomieszczenia techniczne.